Wpłata darowizny na konto Fundacji zostanie przeznaczona na realizację celów statutowych.

Dane do wpłaty:

Fundacja Małe Serduszka

ul. Legnicka 65, 54-206 Wrocław

KRS: 0000660285

Numer konta: PL 27 1050 1575 1000 0090 3116 5732

Wszelkie darowizny podlegają odpisom podatkowym:

– dla osób fizycznych limit do 6% od dochodu

– dla osób prawnych limit do 10% od dochodu

Podstawą do rozliczenia jest bankowy dowód wpłaty darowizny na konto.

Jeżeli będą Państwo potrzebowali, oprócz bankowego dowodu wpłaty, potwierdzenie dokonania wpłaty darowizny na cele pożytku publicznego ze strony Fundacji, prosimy o kontakt z Biurem Fundacji

e-mail: biuro@maleserduszka.pl